Projekt Historia3D.pl prowadzony jest przez Lumeris sp. z o.o., producenta personalizowanych statuetek 3D.
Nasze dane kontaktowe znajdziesz na stronie lumeris.pl.

Nasze dane rejestrowe

Lumeris Sp. z o.o., ul. Praw Kobiet 6, 15-535 Białystok, Polska
NIP 9662142985, REGON 386911047, BDO 000476149
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS:0000857614, kapitał zakładowy 100.000 zł wniesiony w całości

Zamknij menu