Pałac Jabłonowskich w Dęblinie

Tag na Facebook: #PałacJabłonowskichDęblin
Grupa na Facebook: Pałac Jabłonowskich w Dęblinie

Pałac Jabłonowskich w Dęblinie to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych rezydencji na Mazowszu. Wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, w stylu klasycystycznym, był niegdyś siedzibą jednej z najznamienitszych rodzin magnackich w Polsce – Jabłonowskich.

Pałac, zaprojektowany przez słynnego architekta Jana Chrystiana Kamsetzera, zachwyca swoją architekturą, bogactwem detalów oraz pięknym otoczeniem. Wokół pałacu rozciąga się piękny park, pełen rzadkich gatunków drzew i krzewów oraz stawów z pobliskiej rzeki Wisły.

Pałac Jabłonowskich w Dęblinie to nie tylko piękna rezydencja, ale także miejsce, które ma wiele ciekawych historii do opowiedzenia. W czasie II wojny światowej pałac służył jako szpital wojskowy, a po wojnie przez wiele lat był siedzibą różnych instytucji państwowych. Obecnie jest to prywatna rezydencja, ale od czasu do czasu można go zwiedzać i podziwiać jego piękno.

Powstawanie statuetki 3D z grawerunkiem Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie

Zdjęcia pałacu nadesłane w ramach zgłoszenia

Zdjęcia Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie otrzymaliśmy od Pana Mikołaja Adamskiego.

Model 3D Pałacu Jabłonowskich

W operaciu o otrzymane zdjęcia przygotowaliśmy model 3D obiektu.

Zdjęcia gotowej statuetki

Licencja na model 3D

Model 3D » Pałac Jabłonowskich w Dęblinie «
udostępniamy na licencji CC BY-NC-SA 4.0.
Możesz go pobrać klikając tutaj: link do modelu.

Kod wzoru 3D: 3P14

Zamknij menu