Gmach Dyrekcji Kolei w Chełmie

Tag na Facebook: #GmachChełm
Grupa na Facebook: Gmach w Chełmie

<div id="t20_slider_widget-8" class="sidebar-box widget_t20_slider_widget amr_widget clr"><h4 class="widget-title">Gmach Dyrekcji Kolei w Chełmie</h4>
</div>

Prezentujemy Wam reprezentacyjny Gmach Dyrekcji Kolei w Chełmie (woj. lubelskie) (w skrócie 'Gmach’). Kandydaturę budynku zgłosiła nam Pani Patrycja Zielińska.

W latach dwudziestych XX wieku w Chełmie wybudowane zostało osiedle mieszkaniowe dla pracowników kolei. Zostało ono zaprojektowane jako 'miasto-ogród’, gdzie wśród zieleni miał znajdować się domy mieszkalne, kompleks budynków użyteczności publicznej oraz tereny rekreacyjne i sportowe.

W ramach osiedla wzniesiony został monumentalny, czterokondygnacyjny budynek projektu inż. Henryka Gaya o kształcie przypominającym literę H. Planowano uczynić z niego siedzibę Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Mimo, że prace nad Gmachem zakończyły w 1939 roku to do przeniesienia do niego urzędów kolejowych z Radomia nie doszło z powodu wybuchu wojny.

Wewnątrz budynku znajduje się 351 pokoi, sala posiedzeń oraz wysoki na cztery kondygnacje hol. Powierzchnia biurowa to 15 tys. m2. Obecnie swoje siedziby ma w nim szereg urzędów m.in.: Starostwo Powiatowe, Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Chełmie, Urząd Poczty Polskiej (Chełm 4).

W Internecie można natrafić na fałszywą informację, że w drugiej połowie lipca 1944 Gmach był siedzibą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Narrację taką budowały władze PRL czyniąc z miasta Chełm 'kolebkę komunistycznej Polski’. Jednakże badania historyków obalają ten mit. Zapraszamy do zapoznania się z poruszającym to zagadnienie artykułem Jerzego Masłowskiego Chełm a PKWN – mity i fakty (plik pdf).

Zdjęcia Gmachu nadesłane w ramach zgłoszenia

Model 3D Gmachu

Zdjęcia gotowej statuetki

Film z obracającą się gotową statuetką

Licencja na model 3D

Model 3D » Gmach Dyrekcji Kolei w Chełmie «
udostępniamy na licencji CC BY-NC-SA 4.0.
Możesz go pobrać klikając tutaj: link do modelu.

Kod wzoru 3D: 3N93

Zamknij menu